OEM

THAIGROWERCLUB.COM

สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองง่ายๆ กับ ซีบีดี ลำปางฟู้ดส์

ซีบีดี ลำปางฟู้ดส์ (CBD Lampang Food) กับการบริการ OEM ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลผลิตจากฟาร์มของเรา และยังเป็นอุตสาหกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์สินค้าไม่ว่าจะเป็นใบชาอบแห้ง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยบริการที่ครบครัน ดูแลให้ทุกขั้นตอน 

นอกจากนี้ยังมีบริการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ รับผลิตสินค้าในแบรนด์ของลูกค้า รวมทั้งสามารถพิมพ์โลโก้ลงบนสินค้า เพื่อเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน ซึ่งคุณภาพ คือ หัวใจสำคัญของเราทุกผลิตภัณฑ์เราเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สะอาดและปลอดภัยที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ ซีบีดี ลำปางฟู้ดส์ 

เลขที่ ใบอนุญาต 52-2-01065

ขั้นตอนการทำ OEM กับ ซีบีดี ลำปางฟู้ดส์

STEP 1 เสนอขอรับบริการ

STEP 2 รับใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์

STEP 3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

STEP 4 ออกแบบบรรจุภัณฑ์

STEP 5 เข้าสู่กระบวนการผลิต

STEP 6 ส่งมอบผลิตภัณฑ์